Adresse: Tungavegen 2, Trondheim, Norway. Telefon: 900 15 116. Email: spkl.falken@gmail.com


Til våre medlemmer - Årsmøtet 2024 er berammet til 20. mars kl 18, og avholdes i TSK-huset. De vanlige årsmøtesaker skal behandles. Medlemmer som har saker som ønskes behandlet bes sende de inn til styrets leder. Mer detaljert saksliste og saksdokumenter kommer.