Aktivitetsavgifter

Aktivitetsavgift  pr. halvår er følgende.
Rekrutt 750,-
10 år 1.000,-
11 år 1.250,-
12 år 1.500,-
Jr C og B 2.000,-
Jr A og Senior 2.500,-
Søskenmoderasjon gis opp til og med 12 år på 50% av avgiften for det yngste barn
Styret kan etter søknad gi helt eller delvis fritak for aktivitetsavgift.
Avgiften faktureres normalt medio november og medio februar.