Aktivitetsavgifter for høsten 2017

Aktivitetsavgift for høsten 2017/våren 2018, vedtatt i styremøte 4. Desember er pr. halvår følgende.
Rekrutt 750,-
10 år 1.000,-
11 år 1.250,-
12 år 1.500,-
Jr C og B 2.000,-
Jr A og Senior 2.500,-
Søskenmoderasjon gis opp til og med 12 år på 50% av avgiften for det yngste barn
Styret kan etter søknad gi helt eller delvis fritak for aktivitetsavgift.
Avgiften faktureres normalt medio november og medio februar.