Årsmøte 2015

Sportsklubben Falken inviterer til Årsmøte og Jubileumsmarkering
den 29. april kl 18.00. Arrangementet avholdes i auditoriet på Lade Gaard.

Agenda:

A: Velkommen / introduksjon ved nestleder
B: Premieutdeling for Klubbmesterskapet 2015
C: Markering av 90-årsjubileum

  • Jubileumshilsen fra styret v/ leder
  • Avtalte taler/ innslag
  • Evt. andre innslag

D: Pause (enkel servering)
E: Avvikling av årsmøtet.

Ut fra Klubbens lover skal årsmøtet behandle følgende saker:

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og dagsorden
3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmelding(er)
5. Behandle regnskap (ferdig revidert)
6. Behandle innkommede forslag og saker
7. Fastsette medlemskontigent
8. Vedta klubbens budsjett
9. Vedta klubbens organisasjonsplan
10. Foreta nødvendige valg

Vel møtt!