Årsmøte Sportsklubben Falken 2019

Sportsklubben Falken inviterer til Årsmøte onsdag den 27. mars 2019 kl. 18.00.
Arrangementet avholdes i TSK-huset på Leangen.

Til behandling:

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og dagsorden
3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmelding(er)
5. Behandle regnskap (ferdig revidert)
6. Behandle innkommende forslag og saker
7. Vedta klubbens budsjett
8. Behandle klubbens organisasjonsplan
9. Valg

Saker som ønskes framlagt til behandling må foreligge skriftlig til styret innen 2 uker før årsmøtet.

Alle sakspapirer kan fås ved henvendelse til styret 1 uke før årsmøtet.

Styret i Sportsklubben Falken