Årsmøte Sportsklubben Falken 2020

Sportsklubben Falken inviterer til Årsmøte mandag den 15. juni 2020 kl. 18.00.
Arrangementet avholdes i TSK-huset på Leangen.

Til behandling:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

  1. Godkjenning av innkallingen, saksliste og dagsorden
  2. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Behandle årsmelding(er)
  4. Behandle regnskap (ferdig revidert)
  5. Behandle innkommende forslag og saker
  6. Vedta klubbens budsjett
  7. Behandle klubbens organisasjonsplan
  8. Valg

Alle sakspapirer kan fås ved henvendelse til styret 1 uke før årsmøtet.

Styret i Sportsklubben Falken