Årsmøte Sportsklubben Falken 2021

Sportsklubben Falken inviterer til Årsmøte onsdag den 26. mai 2021 kl. 18.0020:00
Arrangementet avholdes i TSK-huset på Leangen.

I skrivende stund heter det seg at antall deltagere ikke kan overstige 32 stk.
Vi ber derfor om at de som er interessert i å delta registrerer seg via denne linken: https://forms.gle/PfAo98FahYhi4cCt5

Forslag som skal behandles på årsmøte, må være sendt til styret i klubben v/Asgeir Hansen senest to uker før årsmøte.

Til behandling:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og dagsorden
  3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsmelding(er)
  5. Behandle regnskap (ferdig revidert)
  6. Behandle innkommende forslag og saker
  7. Vedta klubbens budsjett
  8. Behandle klubbens organisasjonsplan
  9. Valg

Alle sakspapirer kan fås ved henvendelse til styret 1 uke før årsmøtet.

Styrets beretning inkludert vedlegg kan lastes ned her

Styret i Sportsklubben Falken