Årsmøte Sportsklubben Falken 2022

Sportsklubben Falken inviterer til Årsmøte onsdag den 23. mars 2022 kl. 18.0020:00
Arrangementet avholdes i TSK-huset på Leangen.

Forslag som skal behandles på årsmøte, må være sendt til styret i klubben v/Asgeir Hansen senest to uker før årsmøte.

Til behandling:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og dagsorden
  3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsmelding(er)
  5. Behandle regnskap (ferdig revidert)
  6. Behandle innkommende forslag og saker
  7. Vedta klubbens budsjett
  8. Behandle klubbens organisasjonsplan
  9. Valg

Alle sakspapirer kan fås ved henvendelse til styret 1 uke før årsmøtet.

Styrets beretning inkludert vedlegg kan lastes ned her så fort det blir lagt ut

Styret i Sportsklubben Falken