Hjallis Æresløp 2019

Sportsklubben Falken arrangerer hvert år det tradisjonelle Hjallis’ Æresløp. Dette løpet er åpent for alle løpere. Både nasjonalt og internasjonalt.
Se video fra Hjallis’ Æresløp 2012 her.

Stevneinformasjon Hjallis` Æresløp 2019

Sted: Leangen Hurtigløpsbane
Arrangør: Sportsklubben Falken
Dato: Lørdag 9.mars 2019.mars. Start kl.12.
Type: Internasjonalt. Klasse: Rekrutt-veteran.

Hjallispokalen trekkes i jente/gutteklassen 10 år – junior B.
Distanser Rekrutt 1: 2 x 100m.
Rekrutt 2: 100m og 400m.
Klasse 10-12 år: 400m og 500m
Junior C-Veteran: 500m og 1000m
Deltakeravgift: Rekrutt: kr 100 Øvrige: kr 200 Påmeldingsfrist: 7.mars 2019.

Påmelding klubbvis til: Lars K. Brechan lbrec@online.no evt tlf 900 60703 Startkontingent innbetales til konto ved påmelding til:4230.53.84121. Merk innbetaling med klubb og antall løpere. Følg med på hjemmesiden til Falken for nærmere info om stevnet.