Innføring av egenandel for løpere sesongen 2017-2018.

Styret har fått i oppdrag fra årsmøtet om å vurdere innføring av egenandeler i forbindelse med representasjonsoppdrag for Norges Skøyteforbund (NSF) og lignende.

Bakgrunnen for dette er at klubben sin økonomi ikke tillater  dekning av 100 prosent av egenandelen fra NSF og lignende.

For sesongen 2016-2017 utgjorde dette et betydelig beløp av budsjettet.

Styret hadde styremøte den 8.mai 2017 og kom til følgende vedtak  for sesongen 2017-2018:

Vedtak: Falken dekker 50%, utøveren 50% av egenandelen. Ved ekstraordinære uttak som OL og lignende kan det søkes styret om å få dekket en større andel.

Rene utgifter til treningsopphold  dekkes ikke.

Eksempel på representasjonsoppdrag er:

World Cup (både junior og senior), VM (junior/senior/veteran), EM (senior), landskamper (aldersbestemt/junior/senior/veteran) og Viking Race.