Lover

Sportsklubben Falkens lover kan lastes ned her.

Lovene er gjennomgått og vedtatt på klubbens årsmøte 16.mars 2016.