Medlemsmøte

Vi inviterer til medlemsmøte i TSK-huset tirsdag 20.oktober kl.18.

Dagsorden

 • Bytte av skøyteutstyr
 • Sesongens stevner, herunder NC-3.
 • Sportsplan
 • Prioriterte stevner utenbys – og økonomisk støtte/avtaler
 • Avtale med Sportsbua
 • Falkens arrangementer 2015/2016 – forankring av mål og organisering
 • Kostnader ved skyss og eventuell øvrig info (kurs for funksjonærer, osv)
 • Oppdatering av kontaktinfo til foreldre
 • Tilgang til krets-/klubbinfo på nett – evt Facebook-side
 • Spørsmål fra foreldre
 • Eventuelt

Velkommen!