Minneord til Thor Herje

Thor Herje i kjent positur som speaker i tidtakerbua på Leangen, her under et kretsstevne i november 2011 (Foto: Lars K. Brechan)

Thor Oddvar Herje sovnet stille inn natt til 6. januar, nær 90 år gammel. Han ble født 5. mars 1930. Thor har helt siden ungdomsårene vært med i Trondheims skøytemiljø. Han var aktiv skøyteløper i Sportsklubben Falken 1946-1955, og var en av mange løpere som ble trent av Karl Brechan etter 2. verdenskrig til ut på 1950 tallet. I denne treningsgruppa var også den berømte Falkentrioen som besto av Hjalmar Andersen, Sverre Farstad og Henry Wahl. Etter at Thor la opp som aktiv løper har han i alle år deltatt på en eller annen måte i trøndersk skøyteidrett. Han var, sammen med flere, i mange år trener i Sportsklubben Falken. Han hadde i flere år styreverv i klubben, og satt også i styret for Trondheim og Omegn Skøytekrets, som det het før sammenslutningen av kretsene i fylket ble til Sør-Trøndelag skøytekrets i 1970. Thor satt også flere år i autorisasjonsrådet i STSK, og var leder for rådet 1983-1996. Fra 1969 til 1971 var han vara til styret i Norges Skøyteforbund. Etter dette satt han som styremedlem i 10 år (1971-1981). Han var også medlem av andre utvalg i skøyteforbundet fram til 1992. Thor Herje var nasjonal overdommer i mange år. De fleste i skøytekretsen kjente ham også som en flittig benyttet speaker på kretsstevner på Leangen kunstisbane. Thor var ofte innom på Leangen når løpere i Trondheimsklubbene hadde trening. Han fulgte hele tiden med i det som skjedde i det lokale skøytemiljøet, og var alltid oppdatert på trønderløpernes resultater og prestasjoner. Thor Herje var æresmedlem i Sportsklubben Falken. I 1985 ble han tildelt Sør-Trøndelag Skøytekrets` Æresdiplom for lang og fortjenstfull innsats for skøytesporten i Trøndelag. På Sør-Trøndelag Idrettskrets` ting i 1995 ble han tildelt kretsens høyeste utmerkelse, Idrettskretsens Diplom. Sportsklubben Falken og Sør-Trøndelag Skøytekrets lyser fred over Thor Herjes minne med takk for hans store innsats for skøytesporten.

Thors personlige rekorder i hans aktive periode som skøyteløper var: 46,6(1953) – 1.44,3(1948) – 2.31,4(1953) – 5.45,8(1952) – 9.13,8(1953).