Rekruttering

Har du lyst til å bli med i en sport hvor du får lek og moro, frisk luft, venner for livet og fantastiske idrettsopplevelser? Bli med i Falken!

Falken tar inn nye rekrutter gjennom hele sesongen. Vi har forskjellige treningsgrupper etter ferdighetsnivå og alder.  På tirsdagsøkten har vi for nye rekrutter (fra 6 år) skøyteleik og tilpassede aktiviteter for å lære grunnferdigheter på isen.

Aktivitetsavgiften inkluderer lån av skøyter til nye rekrutter dersom dette er ønskelig.
For mer info om treningstider, aktivitetsavgift etc. se under Trening i menyen.

Dersom du fortsatt har spørsmål ta kontakt med følgende

Trener rekrutt Kurt Haugnæss- kuha@ntebb.no